Verantwoord reizen naar gebieden met vogelgriep

ANVR reisbureaus en reisorganisaties ontvangen, naar aanleiding van berichtgeving in de media, verschillende vragen van consumenten over het reizen naar gebieden waar vogelgriep voorkomt, zoals bijvoorbeeld Turkije. ANVR reisondernemingen kunnen de reizigers meedelen dat er tot op heden geen enkele reden is om deze gebieden niet te bezoeken.
Na een aantal Aziatische landen is er inmiddels ook in enkele Europese landen vogelgriep geconstateerd. Vogelgriep is een zeer besmettelijke ziekte voor pluimvee, die voor mensen alleen bij zeer nauw contact met besmette dieren ook gevaarlijk kan zijn. De vogelgriep verspreidt zich tot op heden alleen van dier op dier en van dier op mens, maar dus niet van mens op mens. Reizigers lopen dan ook geen of een zeer geringe kans op besmetting, omdat zij op een vakantiebestemming over het algemeen niet in aanraking komen met pluimvee, zoals kippen.


Het ANVR volgt de situatie omtrent vogelgriep, o.a. via de World Health Organisation (WHO), op de voet en onderhoudt hierover nauwe contacten met de diverse Nederlandse ministeries. De WHO en de ministeries geven duidelijk aan dat de reiziger gerust op vakantie kan gaan naar gebieden waar vogelgriep voorkomt en dat er vanuit geen enkel Europees land een zgn. negatief reisadvies wordt gehanteerd, in tegenstelling tot berichtgeving in de media. Om verspreiding te voorkomen én om het gevaar voor de gezondheid van reizigers te beperken, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verkeer en Waterstaat en Buitenlandse Zaken het ANVR verzocht de volgende adviezen aan zijn aangesloten touroperators en reisbureaus te sturen om de reiziger optimaal te kunnen informeren.
– Het is verboden vogels mee terug te nemen
– Het is verboden dierlijke producten (eieren, vlees, kaas en melk, maar ook
huiden en jachttrofeeën) mee terug te nemen
– Ga op uw vakantiebestemming niet naar markten waar watervogels en pluimvee
worden verhandeld
– Vermijd zo veel mogelijk direct contact met levende watervogels en pluimvee
– Was veelvuldig uw handen als u zelf watervogels en/of kippenvlees bereidt
– Eet alleen goed gegaarde watervogels en kippenvlees (minimaal 70 graden), ook
in restaurants
– Vogeluitwerpselen vormen ook een bron van besmetting; vermijd daarom zoveel
mogelijk contact daarmee
– Als u griepachtige verschijnselen heeft na contact te hebben gehad met
pluimvee, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een arts.
Vakanties in landen waar vogelgriep is geconstateerd, kunnen gewoon doorgaan en er is dan ook geen reden af te wijken van de reguliere ANVR Reisvoorwaarden.
Informatie over vogelgriep is na te lezen op de websites van het ANVR (www.anvr.nl), ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl) en van de World Health Organisation (www.who.int).
Bron: Travelution

3 gedachten over “Verantwoord reizen naar gebieden met vogelgriep”

Plaats een reactie